Tábor Laboratorní tábor

Termín:
17.08.2020 - 21.08.2020
Místo konání:
Rebcova 499, Slunečnice II.
Věk:
6 - 16
Cena:
1400 Kč
Laboratorní tábor plný pokusů fyzikálních i chemických, pozorování mikrosvěta mikroskopem, bádání, zjišťování, dokazování, prezentování a tématický výlet. Minimální počet účastníků: 6. Dětem, které ve školním roce 2019/2020 dochází do SVČ Slunečnice na zájmový kroužek a mají uhrazené veškeré poplatky, individuálně nastavíme slevu (až 200,- Kč).
Kód:
195006
Lektor:
Hana Hasáková
Kontakt na středisko:
SVČ Slunečnice
Telefon: 379 304 910
svc.prestice@seznam.cz
Kapacita
13 osob
Sraz účastníků:
Vlastní vybavení:
ochranný oděv, přezůvky, láhev na pití
Cena zahrnuje:
jídlo, veškerý materiál, jízdné, vstupné
Další ujednání: