Jednoduché pokusy v laboratoři

Vzdělávací program: Jednoduché pokusy v laboratoři

Náplň programu je odstupňována dle náročnosti úkolů a aktivit a doporučujeme jej pro následující skupiny:

1) děti z MŠ od 3 let

2) děti z MŠ (předškoláci) a žáci 1. ročníku ZŠ

3) žáci 2. – 3. ročníku ZŠ

4) žáci 4. – 5. ročníku ZŠ

Pro věkově smíšené třídy MŠ a malotřídní školy jsme schopni připravit program i při účasti dětí a žáků napříč ročníky.

Maximální počet účastníků v programu: 30 dětí/žáků rozdělených do 3 skupin

Délka programu: 60 – 90 minut

Cena: 10,- Kč

Návaznost vzdělávacího programu na RVP PV – vzdělávací oblast Dítě a svět.

Návaznost vzdělávacího programu na RVP ZV – vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, tematický okruh Rozmanitost přírody.

Anotace programu: Program je zaměřen na praktické vyzkoušení si jednoduchých, tzv. kuchyňských pokusů. Děti se seznámí s prostředím laboratoře a prohlédnou si její vybavení. Budou poučeny o bezpečnosti práce v laboratoři. Provedou jednoduchý pokus podle návodu. Samostatně zkoumají a získané poznatky si zaznamenají. Výsledky svého bádání představí ostatním.

Program se uskuteční v budově Slunečnice II. v Rebcově ul. 499 v Přešticích.

!!!Důležité upozornění!!!

Vzhledem k aktuálně probíhající přestavbě hlavní budovy Střediska volného času Slunečnice Přeštice si budeme skupiny účastníků vyzvedávat na chodníku před branou do Slunečnice.

Termín programu je nutné si předem domluvit na tel.: 775 570 657, 608 639 968 nebo 773 624 281, anebo na e-mailu: info@slunecniceprestice.cz .

Na vzdělávací programy se můžete přihlašovat již nyní, konat se budou od pondělí 1. listopadu 2021.