Úřední deska - dokumenty ke stažení

Online přihlašování na kroužky, tábory a akce

Školní vzdělávací program Střediska volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace – ŠVP SVČ Slunečnice Přeštice

Vnitřní řád SVČ Slunečnice Přeštice – vnitřní řád SVČ Slunečnice Přeštice

Povinně zveřejňované informace – ochrana osobních údajů

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme návrh rozpočtu na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 – 2023. Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice.

SVČ – rozpočet 2019

SVČ Přeštice – SVR 2020 – 2023

Dokumenty ke stažení