Kroužek Koumáci 1

Termín:
ČT 13:00-14:00
Místo konání:
SVČ Slunečnice
Rebcova 499, Slunečnice II.
Věk:
6 - 15
Cena:
1200 Kč / rok
1. pololetí: 600 Kč
2. pololetí: 600 Kč
Kapacita:
celkem: 12Obsazeno (náhradníci: 0/5)
Společně budeme hledat odpovědi na různé otázky týkající se vědy, přírody, světa kolem nás. S dětmi budeme bezpečně experimentovat a bádat, zábavnou formou pronikneme do fyziky, chemie a dalších zajímavých oborů a seznámíme se se slavnými vynálezci. Pro děti od 1. roč. ZŠ.
Vlastní vybavení: přezůvky
Kód
130107
Kód prostoru
Lektor
Hana Hasáková
Telefon: 773 624 281
hasakova@slunecniceprestice.cz
Datum zahájení
21.09.2023
Datum ukončení
13.06.2024
Kontakt na středisko:
SVČ Slunečnice
Telefon: 608 639 968
svc.prestice@seznam.cz