Kroužek Základy práce na PC

Termín:
ST 14:45-15:45
Místo konání:
SVČ Slunečnice
Rebcova 499, Slunečnice I.
Věk:
7 - 15
Cena:
600 Kč / rok
1. pololetí: 300 Kč
2. pololetí: 300 Kč
Kapacita:
celkem: 6Obsazeno (náhradníci: 3/4)
Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Cílem je naučit děti vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, ovládání Internetu, osvojit si základy bezpečného pohybu na síti a možnosti zpracování fotografií. (od 2. ročníku ZŠ)
Vlastní vybavení: přezůvky
Kód
120302
Kód prostoru
Lektor
Hana Hasáková
Telefon: 773 624 281
hasakova@slunecniceprestice.cz
Datum zahájení
21.09.2022
Datum ukončení
14.06.2023
Kontakt na středisko:
SVČ Slunečnice
Telefon: 608 639 968
svc.prestice@seznam.cz