Kroužek Základy práce na PC

Termín:
ST 14:45-15:45
Místo konání:
SVČ Slunečnice
budova ČCE Přeštice, Rebcova 557
1. patro - počítačová učebna
Věk:
6 - 14
Cena:
500 Kč / rok
1. pololetí: 250 Kč
2. pololetí: 250 Kč
Kapacita:
celkem: 6Obsazeno (náhradníci: 0/4)
Kroužek zaměřený na získání znalostí a dovedností při práci s počítačem. Cílem je naučit děti vytvářet dokumenty v programech Word a Excel, ovládání Internetu, osvojit si základy bezpečného pohybu na síti a možnosti zpracování fotografií.
Vlastní vybavení: přezůvky
Kód
110304
Kód prostoru
0014
Lektor
Hana Hasáková
Telefon: 773 624 281
hasakova@slunecniceprestice.cz
Datum zahájení
22.09.2021
Datum ukončení
15.06.2022
Kontakt na středisko:
SVČ Slunečnice
Telefon: 608 639 968
svc.prestice@seznam.cz