Kroužek Volnočasový klub Slunečnice - pondělí

Termín:
PO 11:30-16:30
Místo konání:
SVČ Slunečnice
Rebcova 499, Slunečnice I.
Skleník
Věk:
6 - 15
Cena /rok:
500 Kč

Kapacita a cena:

1. pololetí
25 míst
Obsazeno
250 Kč
2. pololetí
25 míst
Obsazeno
250 Kč
Volnočasový klub Slunečnice je v provozu pouze ve dnech školního vyučování v době 11:30 - 16:30 hod. O víkendech, v době školních prázdnin, ředitelského volna, státních svátků, prvního týdne v lednu 2020 (1. - 3. 1. 2019) prvního týden v září 2019 (2. - 6. 9. 2019) a posledního týdne v červnu 2020(22. - 26. 6. 2020), je klub uzavřen.
Klub je určen primárně pro děti, které jsou v SVČ Slunečnice Přeštice přihlášeny daný den na zájmový kroužek/kroužky a čekají zde před či po kroužku. Dále pro děti dojíždějící, které čekají na autobusové spojení (max. 30 minut). A také pro děti, které hledají možnost neorganizovaného využití volného času.
Klub probíhá ve velké klubovně nebo ve "skleníku". Dětem jsou k dispozici hry, výtvarný materiál, připojení na internet přes wifi. Činnost dětí není organizována pedagogem. Děti si samy hlídají čas odchodu. Pedagog či jiný zaměstnanec vykonává nad dětmi dohled, aby byla dodržována pravidla klubu a nedošlo ke zranění.
Účastníci, kteří mají řádně vyplněnou, podepsanou a odevzdanou přihlášku a uhrazený příspěvek jiného kroužku z nabídky SVČ Slunečnice Přeštice, mají Volnočasový klub SLUNEČNICE zdarma.
Vlastní vybavení: přezůvky
Kód
190507
Kód prostoru
0006
Lektor
... ...
Telefon:
Datum zahájení
09.09.2019
Datum ukončení
15.06.2020
Kontakt na středisko:
SVČ Slunečnice
Telefon: 379 304 910
svc.prestice@seznam.cz